проект

Основні проблеми

 • Громади гірських сільських територій виключені з загальних процесів розвитку.
 • Брак знань про підвищення вартості продукції, яку вони виробляють, про підприємництво, менеджмент, просування туристичних ресурсів, використання нових медіа.
 • Брак можливостей для спеціального професійного навчання (СПН).

Сільський туризм як засіб вирішення

 • Участь та залучення місцевої громади на базі поінформованості та представництва.
 • Допомога з боку третьої сторони – консорціуму проекту.
 • Надання можливостей для місцевого населення.
 • Прийняття рішень щодо сільського туризму на основі поінформованості у громадах.
 • Впровадження рішень.
 • Просвітництво/навчання.
 • Набуття кваліфікації та навичок.
 • Підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.

Цілі

Проект має на меті розробити й провести тестування набору інструментів та інноваційних моделей для підтримки сталого розвитку туризму в сільській місцевості, особливо в гірських районах. Для досягнення цієї мети проект ініціює консультації в громадах, а також тренінги, завдяки яким обрані лідери громадської думки засвоять нові знання для планування розвитку туризму в громаді і зможуть передавати їх через навчання діючих і нових місцевих активістів туристичного бізнесу, з різним ступенем досвіду, професійної підготовки та освіти.
Застосування ІКТ включає електронне та змішане навчання, онлайн – платформу обміну знаннями та інформацією, навички використання стаціонарного та мобільного обладнання. Методика навчання сприятиме інтеграції знань та обміну досвідом між зацікавленими сторонами на рівні громад, що дозволить виробляти спільні інноваційні рішення, створювати нові локальні мережі провайдерів, формувати зв’язки між місцевими громадами та міжнародним ринком туризму, розвивати сільський туристичний продукт. Сучасна методика інноваційної професійної освітньої підготовки із застосуванням технологічних інструментів та інноваційних освітніх програм сприятиме розширенню прав і можливостей сільських громад. А ті люди, які вже працюють в регіоні й мають досвід пропаганди новаторських підходів до туристичного бізнесу, можуть взяти на себе місію передавання знань, тобто – проводити тренінги для інших членів громади, після проходження відповідного навчання в рамках проекту.

Діяльність

 • Створити набір цифрових інструментів та навчальних матеріалів, які будуть доступні у відкритих навчальних ресурсах (ВНР) з відкритим програмним забезпеченням (ПЗ з Відкритого джерела), для зацікавлених осіб, які займаються сільським туризмом в Європі (Інноватори в туризмі).
 • Підвищити вартість локальних туристичних ресурсів у сільських місцевостях Європи (Waldviertel в Австрії, Карпати в Польщі, Румунії та Україні, Апенніни в Італії) через створення умов та підтримку місцевого населення у застосуванні створених технологічних інструментів для просування місцевих цінностей та розвитку місцевого туристичного продукту.
  Пропагувати для відвідувачів широкий спектр атракцій сільського туризму в обраних місцевостях засобами інтернету та мобільного зв’язку.
 • Використовувати та просувати на ринку туризм як засіб розвитку економічних можливостей, застосовуючи нові медіа для створення, управління й просування сільських ініціатив.
  Сприяти просуванню сільських місць прийому туристів у Румунії, Польщі, Україні, Італії та Австрії шляхом підтримки їхньої участі, інформації та підвищення поінформованості, брати участь в процесі розвитку та зміцненні їхніх садиб через згадані процеси.
 • Підвищити обізнаність міжнародних, регіональних, національних і місцевих інформаційних ресурсів та структур, які пов’язані з туризмом, про місця розташування туристів у сільській гірській місцевості (Румунія, Польща, Україна, Італія, Австрія) та можливості заохочення до їх використання..
 • Поліпшити знання, навички та ставлення місцевих зацікавлених осіб до туризму (Румунія, Польща, Україна, Італія, Австрія), що є необхідним для сталого розвитку сільських гірських громад.
 • Допомогти учасникам туристичного сектору в сільській місцевості в досупі до електронних засобів планування, комунікації та навчання (електронна навчальна платформа), підтримуючи застосування мережевих зв’язків.
 • Запровадити процес консультацій з громадами, мережеві зв’язки та управління дестинаціями шляхом налагодження партнерства на місцевому і, принаймні, регіональному та національному рівнях для сталого розвитку сільських територій. Зацікавлені особи поширюють інноваційні ініціативи з сільського туризму через засоби он-лайн комунікації.
 • Провести навчання для сільських інноваторів за допомоги місцевих лідерів громадської думки, визначених в процесі консультацій з громадами і навчених вести просвітницьку діяльність у галузі розвитку сільського туризму.
 • Допомогти громадам, які беруть участь у проекті, у створенні пілотного продукту сільського туризму, використовуючи створені технологічні інструменти.
  Поширити інноваційні методики та інструменти до більш широких територій ЄС та сусідніх країн.