Proiectul

Provocarile adordate

 • Comunitatile rurale montane – excluse din procesul de dezvoltare
 • Lipsa cunostintelor despre valorificare, antreprenoriat, management, promovarea resurselor turistice, utilizarea tehnologiilor New Media
 • Lipsa oportunitatilor de formare vocationala specifica

Turismul rural privit ca solutie

 • Informarea, participarea si implicarea comunitatii
 • Facilitarea adusa de un consortiu de terta parte
 • Mandatarea populatiei locale
 • Fundamentarea deciziilor in turismul rural din comunitati
 • Implementarea deciziilor
 • Educare/formare
 • Crearea abilitatilor
 • Consolidarea competitivitatii pe piata globala

Obiective

Proiectul isi propune dezvoltarea si testarea unui set de instrumente si modele inovatoare care să faciliteze dezvoltarea durabila a turismului rural din regiunile montane, prin consultarea comunitatilor tinta si instruirea liderilor de opinie selectati ca factori de multiplicare in comunitate, devenind la randul lor traineri pentru operatorii din turismul local cu grade de experienta si educatie diferite, consolidand astfel procesul de planificare in turismul rural

Tehnologiile de informare si comunicare incluzand e-learning, platforma de sharing online, aplicatii desktop si mobile, precum si metoda de training vor facilita integrarea cunostintelor si schimbul de experienta intre actorii locali din comunitate, facilitand crearea in comun a unor solutii inovatoare precum retele noi de furnizori de produs turistic, formarea conexiunilor intre comunitati si piata turismului international sau dezvoltarea ofertei turistice din spațiul rural. Acest program de formare vocatională bazat pe tehnologii de informare si comunicare, prin instrumente tehnologice si curriculum inovator, sprijina emanciparea comunitatilor rurale incurajand participarea publica si intarind rolul inovatorilor din turism care isi desfasoara activitatea in regiune, premitandu-le acestori actori sa devina “lideri de opinie” (conform selectiei din timpul consultarilor publice) in comunitatile din care provin si sa antreneze alti actori din comunitate.

Activitati

 • Crearea instrumentelor digitale si a materialului didactic care vor fi distribuite gratuit Actorilor din Turismul Rural European (Inovatori în Turism)
 • Valorificarea resurselor turistice locale în Zone Europene Rurale (Waldviertel în Austria, Carpați în Polonia si Romania, Apennini in Italia) prin sprijinirea populatiei locale in utilizarea instrumentelor tehnologice create pentru promovarea patrimoniului local si dezvoltarea produselor locale de turism
 • Promovarea unei imagini cuprinzatoare a atractiilor turistice din localitatile selectate prin intermediul tehnologiilor online si mobile
 • Exploatarea si valorificarea turismului ca oportunitate de dezvoltare economica, utilizand tehnologia New Media ca parghie pentru crearea, administrarea si promovarea initiativelor din turismul rural
 • Implicarea prin participare, informare si constientizare a locuitorilor din zone rurale din Romania, Polonia, Italia, Austria și Ucraina, in procesul de dezvoltare si imbunatatire a nivelului de trai
 • Cresterea gradului de informare in randul locuitorilor din zonele montane rurale asupra turismului international, regional, national si local, asupra proceselor implicate si modul de influentare
 • Imbunatatirea cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor actorilor locali din Romania, Polonia, Italia, Austria si Ucraina, necesare dezvoltarii durabile in comunitatile montane
 • Accesibilitate mai mare pentru actorii din turismul rural la mecanisme electronice de planificare, comunicare si formare (platforma e-learning) cu accent pe componenta de relationare
 • Incurajarea proceselor de consultare publica, relationare si guvernanta prin crearea parteneriatelor locale, regionale sau nationale. Cei implicati au acces comun la initiative inovatoare prin intermediul tehnologiilor de comunicare online
 • Training pentru inovatori rurali cu ajutorul liderilor de opinie locali, selectati in urma consultarilor publice si formati ca multiplicatori ai programului de training in Turism Rural
 • Sprijin acordat comunitatilor in crearea unui produs pilot de Turism Rural, utilizand tehnologia dezvoltata prin proiect
 • Transferul tehnologiei dezvoltate si a metodologiei inovatoare catre alte zone din Uniunea Europeana si imprejurimi