consorțiul

IMC Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Krems

Universitatea de Ştiinţe Aplicate IMC Krems din Austria, fondată în anul 1994, e o instituţie recunoscută mai ales pentru departamantele Management si Turism. În ultimii ani se bucură de recunoaştere internaţională având în prezent aproximativ 2000 de studenţi din toata lumea şi 150 de angajaţi permanenţi. Universitatea oferă programe de licenţă şi masterat, full-time şi part-time în domeniile: Business, Ştiinţe ale Vieţii, Studii privind Sănătatea.
Abordarea internaţională şi oportunităţile de angajare constituie priorităţi ale Universităţii, asta reflectându-se în programele transnaţionale din Azerbaijan, China, Ucraina şi Vietnam. Studiile de Turism şi Management de Agrement ofera ca modul de bază administrarea afacerilor, ceea ce conferă un fundament solid pentru activităţi de management viitoare, limbi străine, tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi subiecte specializate de studiu precum Turism Cultural sau Dezvoltarea Turismului Durabil.

SOPHIA Cercetare & Inovare

SOPHIA Cercetare & Inovare este o Asociaţie non-profit creată la Roma în anul 2009 cu scopul de a sprijini participarea organizaţiilor publice si private din Italia în programele de C&D şi Inovare finanţate în principal de Uniunea Europeană.
SOPHIA oferă servicii de management şi consultanţă pentru sectoarele public şi privat, şi participă în proiecte care aduc un plus de inovare tehnologică şi metodologică în domeniile Educaţie şi Formare, dar nu numai.
Toţi membrii fondatori sunt profesionişti de înalt nivel cu decenii de experienţă în domenii precum Programe Europene, Aplicaţii IT, Educaţie şi Formare, Inovare.
SOPHIA este implicată în diverse proiecte finaţate, contribuind la activităţile de cercetare, dezvoltare de platforme de învăţare inovative, metodologii şi noi abordări privind formarea, sau aspecte ce ţin de calitatea şi evaluarea activităţilor proiectului.

BOURNEMOUTH

Universitatea din Bournemouth este o instituţie de învăţământ moderna cu şase departamente de studiu. Considerăm că educaţia este pilonul de bază al succesului profesional. În cadrul Centrului Internaţional pentru Cercetare în Turism şi Ospitalitate (ICTHR – Şcoala de Turism) laboratorul eTourism explorează tehnologii ale informaţiei si comunicaţiilor de ultim moment precum şi tehnologii şi aplicaţii web destinate managementului si marketingului serviciilor de ospitalitate şi turism. Acest departament are o tradiţie recunoscută pentru rezultatele de cercetare generate în contextul tehnologiilor informaţiei şi sistemelor informatice iar crearea şi dezvoltarea acestui laborator demostrează angajamentul Universităţii în acest domeniu de cercetare.

Asociaţia Seed

Seed este o companie non-profit cu experienţă domenii precum Educaţie, Tehnologie, Dezvoltare Internaţională. Seed este implicată în proiecte sociale şi de dezvoltare implementate atât la nivel local cât şi internaţional, oferind servicii organizaţiilor non-profit.
Semințe reinvestește profitul pentru dezvoltarea capitalului uman în țările în curs de dezvoltare acţionând în domeniul tehnologiilor de comunicare și educație.

EURAC

Academia Europeană din Bozen/Bolzano (EURAC) se află în inima Dolomiţilor. Creat în 1992 ca centru de cercetare independent, EURAC găzduieşte cercetători din toată Europa care contribuie împreună la o gamă largă de proiecte cu abordare interdisciplinară.
Activităţile de cercetare desfăşurate de Institutul pentru Dezvoltare Regională şi Management al Destinaţiei, ca departament al EURAC implicat în acest proiect, vizează dezvoltarea durabilă a zonelor de munte. Institutul e parte a unei reţele formată din Ministere şi alte structuri guvernamentale, instituţii publice şi alte institute de cercetare.
Cercetarea ştiinţifică a managementului destinaţiei are ca fundamente aspecte economice, politice şi teritoriale, pentru a asigura competitivitatea acelei destinaţii într-un orizont de timp cât mai lung. Accentele practice se pun pe turism, cultură şi interacţiunea acestora cu mediul economic, pentru o dezvoltare integrată la nivel local/urban.

UNEP VIENNA

UNEP Vienna ISCC este un departament al Biroului Regional UNEP pentru Europa, specializat în Convenţia Carpatică, ecosisteme montane şi furnizarea de programe de mediu pentru Europa de Sud-Est. UNEP Vienna găzduieşte Secretariatul Interimar al Convenţiei Cadru pentru Protejarea şi Dezvoltarea Durabilă a Carpaţilor. Fiind Centrul de Referinţă pentru Mediu al Secretariatului Parteneriatului Montan, sprijină cooperarea şi schimbul de experienţă între regiuni montane prin activităţi de cercetare, dezvoltare durabilă şi protejare a naturii.

ROMONTANA

Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană s-a constituit ca ONG în anul 2000 cu scopul de a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor montane din România. Obiectivele specifice ale organizaţiei sunt: sprijinirea dezvoltării durabile prin turism şi încurajarea turismului durabil, formare şi educaţie, dezvoltare integrată la nivelul comunităţilor montane, promovarea produsului montan de calitate, protejarea mediului montan şi a patrimoniului cultural, facilitarea schimburilor de experienţă şi formarea de parteneriate de tip public-privat, politici montane.

ECOPSYCHOLOGY SOCIETY

Ecopsychology Society s-a format în anul 2003 cu scopul de a iniţia, implementa şi promova activităţi de protecţie a mediului, şi pentru a stimula responsabilitatea socială cu privire la patrimoniul natural, accentuând aspectele ce ţin de formarea unor atitudini şi direcţii de acţiune ale societăţii civile.
Ecopsychology sprijină participarea publică în implementarea Convenţiei Carpatice în Polonia, mai ales a aspectelor privind dezvoltarea durabilă, turism, patrimoniu cultural, agricultură şi educaţie; participă în grupuri de lucru şi alte intruniri ale Convenţiei, reprezentând interesele comunităţilor din Carpaţi.
Organizaţia e membră a Iniţiativei Ecoregiunea Carpatică şi ANPED.

Green Dossier

Organizaţia Caritabilă Internaţională „Centrul de Informare Green Dossier” are misiunea de a: (i) implica cât mai multe persoane pentru rezolvarea problemelor de mediu şi dezvoltare durabilă; şi (ii) să încurajeze participarea comunităţilor în luarea deciziilor la diferite niveluri.
Organizaţia contribuie de dezvoltarea durabilă a comunităţilor oferind informaţii de natură socială, sau privind protecţia mediului, menite să contribuie la schimbare în cunoştinţă de cauză pentru a modela un viitor prosper. Green Dossier oferă o mână de ajutor pentru renaşterea artelor şi tradiţiilor populare, pentru dezvoltare de noi afaceri prietenoase cu mediul, aceste acţiuni fiind conectate cu aspectele ce urmăresc conservarea naturii.
“Green Dossier” a implementat peste 70 de proiecte în 18 ani, peste 20 dintre acestea în zona Carpaţilor.